voorlezen

Sinds de val van Korinthe in het jaar 146 v.Chr BC, het Griekse vasteland stond onder Romeinse heerschappij. Meer dan 200 jaar waren verstreken sinds keizer Nero een reis door Griekenland maakte in 67 na Christus. Op 28 november was hij in Korinthe om de "Isthmische Spelen" te vieren. Zoals in heel Griekenland, zocht hij ook hier om de mensen te verrukken met zijn zang en werd hij begroet met gejuich. In Korinthe had hij echter een heel speciale verrassing. In een plechtige toespraak, die vandaag nog steeds is ingeschreven, verklaarde hij de Grieken voortaan vrij. Deze keer moet de gejuich van de aanwezigen, in tegenstelling tot het applaus voor het zingen, echt zijn geweest, en Nero bedoelde het eigenlijk eerlijk. Zijn enthousiasme voor de Grieken, hun kunst en cultuur was bekend en versterkt door de vriendelijke ontvangst van zijn uitvoeringen. Wonder boven wonder had hij ook alle competities gewonnen waaraan hij had deelgenomen. Zelfs in een wagenrace waarin hij viel, verklaarde de jury hem de winnaar. De Griekse festivals en de voor hen gearrangeerde spelen vonden feitelijk op verschillende plaatsen plaats in een vaste cyclus en volgorde. De beroemdste spellen van vandaag zijn die welke om de vier jaar in Olympia werden gevierd. Ter ere van Nero's bezoek waren sommigen overgebracht naar de tijd van zijn aanwezigheid. Zoveel accommodatie moest worden beloond, en Nero deed dat door zijn verklaring van vrijheid. Maar de nieuwe vrijheid duurde niet lang. Keizer Vespasianus (69-79 AD) herstelde de oude staat van de Romeinse overheersing.

© science.de

Aanbevolen Editor'S Choice