voorlezen

Sinds paus Clemens V in 1309 - verstrikt in de machtspolitieke intriges van de Franse koning - zijn verblijf in Avignon had verplaatst, hoorde Frankrijk de oproepen: "Terug naar Rome!" De opvolger van Peter zou moeten wonen waar Peter, zijn grote voorganger, eenmaal gestorven. De campagne tegen de "hoer en metze Avignon" (Petrarch) begon zich te ontwikkelen tot een publiek probleem voor het pausdom. Urban V. (1362-1370) was de eerste die concrete terugkeerkansen maakte. Urban was een native Fransman en bezocht Rome twee keer. Maar twee keer keerde hij ook terug naar zijn Zuid-Franse kantoor. Toen hij in september 1370 de stad aan de Tiber wilde verlaten, profeteerde Sint Birgitta een vroege dood voor hem. Toen hij in Avignon aankwam, stierf Urban eigenlijk. De opvolger van Urban was zijn neef, ook Fransman. En toch was hij het die de Curia na 70 jaar terug zou leiden. Gregory XI. Het groeiende sentiment voor Rome in grote delen van de kerkmensen was net zo waar als de sterke factie in de kerkleiding om in Frankrijk te blijven. Hij besloot eerst om naar Rome te reizen zoals zijn voorganger. Op 13 september 1376 vertrok hij, ruim vier maanden later, met 13 kardinalen plechtig de toegang tot Rome en nam plaats in het Vaticaan. Wie weet wilde Gregor misschien maar tijdelijk blijven, maar deze keer kwam de dood nog punctueel: in maart 1378 stierf Gregorius in Rome en was het Vaticaan opnieuw de pauselijke residentie.

© science.de

Aanbevolen Editor'S Choice