voorlezen

Slechts een jaar eerder had Francis in zijn lied van de zon geschreven: "Gezegend zijt gij, o Heer, door onze broeder, lichamelijke dood, waaraan geen levende persoon kan ontsnappen." Nu voelde hij dat dit ook op hem van toepassing was. De charismatische stichter van de orde was lange tijd ziek geweest. Doodziek: een oogaandoening had hem bijna verblind en veroorzaakte veel pijn, evenals maag, lever en milt. Al in het voorjaar van 1226 moest een operatie het verbranden van tempels verhelpen met gloeiende ijzeren staven - maar het deed het tegenovergestelde. Francis wist dat hij niet kon herstellen. "Het is goed dat mijn broer, de dood, komt", zou hij een arts hebben verteld. Goed beschermd, werd de stervende wonderdoener teruggebracht naar zijn geboortestad Assisi - zodat geen enkele andere stad het waardevolle relikwie kon brengen. Francis gebruikte de laatste dagen om de Orde en zijn broers advies en zegeningen te geven. Toen hij voelde dat zijn leven hem verliet, vroeg hij de broers om hem op de kale aarde te leggen. Daar stierf hij in de nacht van 3 oktober. De volgende ochtend 'kwamen alle mensen, mannen en vrouwen uit Assisi, langs. Ze namen het heilige lichaam van de plaats waar hij stierf. "

© science.de

Aanbevolen Editor'S Choice