voorlezen

Het was waarschijnlijk te realistisch geworden, dit "morele portret uit de provincie". De redacteuren van de Revue de Paris, 'Madame Bovary' van Gustave Flaubert gepubliceerd als een vervolgroman, hadden uit voorzorg de meest gewaagde passages verwijderd. Maar het verhaal van teleurgesteld door het leven en echtgenoot Emma samen met buitenechtelijke escapades bood de officier van justitie dus nog steeds voldoende substantie voor een aanklacht voor "schending van de openbare zeden en religie." De auteur zat alleen als een "medeplichtige" aan de rechtszaak, hoofdbeklaagde was de uitgever van de recensie. En toch was het pleidooi van de aanklager gericht tegen de auteur van het werk, wiens ondertitel liever 'De overspelige zaak van een provinciale vrouw' is, die hulde brengt aan een twijfelachtige 'poëzie van overspel'. De advocaat van Flaubert vocht met slimme argumenten: nauwelijks een woord over de vrijheid van kunst. Flaubert had eerder alleen de details beschreven, die als amoreel werden bekritiseerd, om deugd 'tegen de gruwelijkheden van ondeugd' te noemen. Zeker, de geselecteerde passages waren drastisch, maar men kon zelfs enkele passages van de gewaardeerde Rousseau ertegenin houden. De rechtbank deed dankbaar afstand en volgde de redenering. Op 7 februari werd de vrijspraak beboet. En terwijl de recensie korte tijd later failliet ging, werd de roman van Flaubert uitstekend verkocht.

© science.de

Aanbevolen Editor'S Choice